Disclaimer

 

Algemeen

‘Structurista Professional Organizing’ en ‘Zielestroom’ zijn handelsnamen die gevoerd worden door ‘Structurista’ (KvK 687784300) per 20-12-2017 en 17-05-2017.

Structurista (KvK 687784300), hierna te noemen ‘Structurista’, verleent hierbij toegang tot de website www.structurista.nl en publiceert hier teksten en andere zaken op die door ‘Structurista’ en derden zijn aangeleverd. ‘Structurista’ mag op elk moment de inhoud aanpassen of onderdelen verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website worden genoemd inclusief en exclusief BTW.

 

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ‘Structurista’ geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie, en in het bijzonder alle prijzen, op de website zijn onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en er kunnen geen garanties gegeven worden. Structurista levert haar diensten naar best inzicht en vermogen, waarbij sprake is van een inspanningsverplichting. De resultaten van de diensten van ‘Structurista’ kunnen verschillen van persoon tot persoon.

 

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Structurista’ informatie en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij ‘Structurista’.