Disclaimer

 
Algemeen

Structurista Organizing is ingeschreven bij de KvK onder nummer 687784300.

‘Structurista’ verleent hierbij toegang tot de website www.structurista.nl en publiceert hier teksten en andere zaken op die door ‘Structurista’ en derden zijn aangeleverd. ‘Structurista’ mag op elk moment de inhoud aanpassen of onderdelen verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website worden genoemd inclusief en exclusief BTW.

 
Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ‘Structurista’ geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie, en in het bijzonder alle prijzen, op de website zijn onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en er kunnen geen garanties gegeven worden. ‘Structurista’ levert haar diensten naar best inzicht en vermogen, waarbij sprake is van een inspanningsverplichting. De resultaten van de diensten van ‘Structurista’ kunnen verschillen van persoon tot persoon.

‘Structurista’ is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van activiteiten die worden ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website.

 
Auteursrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Structurista’ informatie en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij ‘Structurista’.

Scroll Up